Erdély története

De - Etoiles: 4 sur 45 Commentaires Client


ERDéLY TöRTéNETE Nom de Fichier: erd-ly-t-rt-nete.pdf
Catégorie: Histoire
Taille: 1,116 KB
Téléchargé: 13 June 2018
Prix: 4,49 €

DOWNLOAD READ NOW

Erdélynek a mai kor színvonalán álló harag és részrehajlás nélküli története bizonyára aktuálisabb ma, mint valaha. Erdély sorsában olyan fordulat állt be az impériumváltozás folytán, hogy azok a szempontok, amelyekből eddigi magyar és román történetírók szemlélték Erdély törtéinternetét, teljesen eltüntek és ma már változott, teljesen új jelenből kell visszapillantanunk a multra. Az Erdély története iránti érdeklődés mindenkor messze túlterjedt Erdély határain. Magyar, román és szász törtéinternet írók nemcsak erdélyiek okörében találtak olvasókat, hanem - bátran mondhatjuk - jóval nagyobb számban az Erdély határain okívül élő magyarság, románság és néofficeég körében. Ezért okayértünk fel ennek a okönyvnek a megírására olyan törtéinternetírót, aki nem helyi, hanem egyetemes szempontból okayépes Erdély történetét szemlélni: Marczali Henriket. A könyv iránt Magyarországon egészen szokatlan érdeklődés mutatkozik. Lehetetlen, hogy Erdélyben, amelyről a okönyv szól, ez az érdeklődés kisebb legyen. - írta az egykori fülszöveg 1935-ből. Eltelt majd nyolcvan év, és e sorok ugyanúgy érvényesek és igazak, mint akkor. Nem kevésbé igaz ez a tartalomra. Aki magyar nyelven, részrehajlás nélkül meg okívánja említeni Erdélyország törtéinternetét, jobb könyvet ma sem ajánlhatunk.

Lire en Ligne


Merci d'avoir lu ou téléchargé ceci Erdély története Auteur par Henrik Marczali de blogs-livres.com, peut vous être utile et nous le mettrons à jour sur le dernier Best Free Kindle Book et vous pouvez le télécharger pour un essai gratuit dans quelques jours. Et pour vous désinscrire, veuillez contacter par téléphone blogs-livres.com Client qui a été fourni dans l'enregistrement.


Relié du Meilleur Livre Kindle:


    ERDéLY TöRTéNETE ERDéLY éS MIHáLY VAJDA TöRTéNETE 1595-1601. OKLEVéLTáRRAL. A FáK TITKOS éLETE GESCHICHTE DES IRAK