0777222111
Xem Gia đình Ấm áp
首页 >CMD368
【casino】Ôtô đi thẳng phải nhường đường cho xe đã chớm vào ngã ba
发布日期:2023-12-02 10:52:54
浏览次数:213

Câu hỏi: Ôtô đi thẳng thế nào đúng quy tắc giao thông?Ôtôđithẳngphảinhườngđườngchoxeđãchớmvàongãcasino

Trả lời: Dừng lại nhường đường xe con màu xanh rẽ trái (theo bộ 600 câu sát hạch lý thuyết lái xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam)

【casino】Ôtô đi thẳng phải nhường đường cho xe đã chớm vào ngã ba

Ôtô đi thẳng phải nhường đường cho xe đã chớm vào ngã ba

Có 2454 độc giả trả lời đúng tương đương 83%.

【casino】Ôtô đi thẳng phải nhường đường cho xe đã chớm vào ngã ba

Tại ngã ba trong tình huống này, biển W.205c được đặt để báo trước sắp đến nơi giao nhau của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên). Tuy nhiên, theo thực tế lái xe và quy định không được văn bản hóa, xe nào vào giao lộ trước sẽ được đi trước. Vì vậy, tình huống này xe gắn camera cần dừng lại nhường đường cho xe con màu xanh rẽ trái.

【casino】Ôtô đi thẳng phải nhường đường cho xe đã chớm vào ngã ba

Các tài xế vẫn thường sử dụng khẩu quyết "nhất chớm", tức xe nào chớm vào giao lộ thì đi trước. Tuy nhiên trong quy tắc nhường đường trong Luật Giao thông lại chưa có quy định này.

Nguyên Vũ

产品中心

EMAIL:[email protected]

TEL:0666111000

FAX:0444444444

Copyright © 2023 Powered by Xem Gia đình Ấm áp