【ngoac】Hụt hẫng vì đỗ Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
2023-09-21 11:55:45

Em đã quá chủ quan và sai lầm vì nghĩ mình có thể đỗ những nguyện vọng đầu,ụthẫngvìđỗCôngnghệKỹthuậtHóahọngoac nên không chú ý xếp các nguyện vọng phía dưới. Cuối cùng, em trượt những ngành về Điện tử, đỗ Công nghệ Kỹ thuật Hóa học.

Em nghe nhiều người nói ngành này khó tìm việc, khó thăng tiến. Hóa học ở Việt Nam cũng chưa được trọng dụng. Em không biết là học 1-2 năm đại cương rồi có được chuyển ngành không, nếu có thì quy trình thế nào. Trong trường hợp không thể chuyển ngành, em có nên thi lại hay tiếp tục học ngành hiện tại?

【ngoac】Hụt hẫng vì đỗ Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Em đang rất buồn và hụt hẫng, mong được mọi người chia sẻ và tư vấn giúp.

【ngoac】Hụt hẫng vì đỗ Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Cường Vũ

【ngoac】Hụt hẫng vì đỗ Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

(作者:King855)